Eurelings Training Psychodiagnostiek

Eurelings Training Psychodiagnostiek

Eurelings Training Psychodiagnostiek is een onderwijsinstelling, die zich richt op vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering voor psychologen.
De kernactiviteit is het verzorgen van onderwijs met als doel het op peil houden dan wel vergroten van vakinhoudelijke kennis ten behoeve van de kwaliteit van het professionele functioneren.

Aanbod:

Eurelings Training Psychodiagnostiek kan op verzoek van instellingen een- of meerdaagse in-company trainingen verzorgen op een door de instelling gekozen locatie. Het kan hierbij gaan om cursussen in de toepassing van de theoriegestuurde integratieve diagnostiek met behulp van NVM, MMPI-2 en andere persoonlijkheidsvragenlijsten en/of de toepassing van de Thematische Apperceptie Test bij de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie, psychosegevoeligheid, trauma/dissociatie dan wel Autisme Spectrum problematiek.

Supervisie op het gebied van de psychodiagnostiek ten behoeve van psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en ten behoeve van gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot klinisch psycholoog specialist.

Supervisie psychodiagnostiek in het kader van het behalen van de Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD; NIP)

Supervisie in het kader van de N=1 studie ten behoeve van het behalen van het gewoon lidmaatschap van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGcT).

Tenslotte verzorgt Eurelings Training Psychodiagnostiek bijdragen aan postmaster opleidingen, studiedagen en symposia die worden georganiseerd door andere opleidingsinstellingen.

Vraag bij belangstelling voor dit aanbod geheel vrijblijvend een offerte aan. Na acceptatie van de offerte wordt u een opdrachtbevestiging gezonden, die u ondertekend per post kunt retourneren. De lever- en betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden Eurelings Training Psychodiagnostiek, zie de link Algemene Voorwaarden.

Op alle diensten van Eurelings Training Psychodiagnostiek zijn de Algemene Voorwaarden van Eurelings Training Psychodiagnostiek van toepassing, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

Liesbeth Eurelings is geregistreerd als:
Klinisch Psycholoog, BIG nr. 69032126925
Psychotherapeut, BIG nr. 89032126916
Supervisor NVP
Supervisor/leertherapeut bij de VGcT
Supervisor BAPD bij het NIP.

Eurelings Training Psychodiagnostiek is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 50876767

Prof. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
Herengracht 75B
1015 BD Amsterdam
020-6277064
06 50617841